author image

Polyánki

Balázs

Író, Tréner, Pszichológus

Tanulás. Testnyelv. Maszkulinitás. Stressz. Segítés. Gyász. Valláspszichológia. Démonológia.

ONLINE SZOBA
about me profile picture
P

olyánki Balázs

Számos könyv, cikk és blog szerzője, fordítója. 20+ éves oktatói és tréneri tapasztalatát 17 országban gyűjtötte össze. Pszichológusként egyéneket, közösségeket és szervezeteket támogat.

1-Tanulás

Az élet tanulás. Az iskolai tanulnivalók elsajátításán kívül olyan tanulási formák is vannak, mint például az érzelmi vagy társas tanulás. A testi tudatosság, az ellazulás, de még a tanulás is tanulható. Nem csak idegennyelvet lehet tanulni, de azt is, hogy miképpen lehet azt hatékonyan elsajátítani. Megtanulhatunk hatékonyan gondolkodni, kreatívnak lenni és problémákat megoldani. Elsajátíthatunk vezetői, szülői készségeket, jobbá válhatunk a döntéshozásban, időgazdálkodásban, de akár a randevúzásban is. Közel 25 év alatt ezernyi tanulási módszert, technikát gyűjtöttem össze, amelyeket különféle kontextusban és formában adok át egyének vagy csoportok számára.

Kérdés: "Te most mit tanulsz?"

2-Testnyelv

Testünk kifejezi belső állapotunkat. Arckifejezésünk, testtartásunk, hanghordozásunk, gesztusaink számos szignált küldenek mások számára. A szemkontaktuson, a másokhoz való igazodáson vagy bőrünk hőmérsékletén túl fontos mondanivalóval bír környezetünk, hajviseletünk és ruházatunk is. Az ember és az állatok nonverbális viselkedésének tudományos tanulmányozása Darwin óta könyvtárnyi anyaggal látott el bennünket. E tudást minden interperszonális szituációban felhasználhatjuk, fejleszthetjük. A szavakon túli kommunikációban való jártasság válaszokat adhat számunkra olyan kérdésekre, hogy "Szimpatikusnak talál-e engem a másik?" vagy "Igazat mond-e az illető?" vagy "Hogy tartsam a kezeimet prezentáció alatt?" Vezetők, értékesítők, személyzeti munkatársak, pszichológusok, rendőrök, nyomozók, vámosok, tanárok, előadók, orvosok, de még az utca embere számára is értékes lehet, ha mások nonverbális viselkedéséből következtetni tud azok szándékaira.

Kérdés: "Mi nehéz mások olvasásában?"

3-Maszkulinitás

A maszkulinitás pszichológiája abban segít bennünket, hogy jobban megértsük azokat a módokat, amelyekkel a fiúk és a férfiak megélik, felfedezik és kifejezik férfiasságukat különféle kultúrákban és helyzetekben. Önismereti és társas, kapcsolati készségeinket javíthatjuk ezzel a tudással, ami több örömöt, mélyebb intimitást adhat férfiaknak és nőknek egyaránt. Három területre osztom a vizsgálódás témáit. Az első a test területe. Shamyra Howard szexológus szerint "az ember egyáltalán nem tudhatja, hogy (szexuálisan) hol fog kikötni, ha nincs tisztában azzal sem, hogy honnal indul". A saját és a másik testének működésével kapcsolatos ismeretek, megértések és viselkedések területe ez. Innét jutunk el a második területre, az éntudatossághoz. Alexandra Solomon szerint "a boldog és egészséges intim kapcsolat sarokköve az önsimeret". Mások szeretése azzal kezdődik, hogy megértsük mi kik vagyunk és "mit rakunk ki az asztalra". Innét jutunk el a harmadik területhez, a szívhez. Az érzelmek megéléséhez, kifejezéséhez, az intimitáshoz, bizalomhoz és önbizalomhoz.

Kérdés: "Mit szeretnél jobban megérteni?

4-Stressz

A stressz olyan, mint a fájdalom. Jelzi, amikor valami nincs rendben, amikor tennünk kell valamit egy helyzetben - ezért igen fontos szerepet tölt be az életünkben. Hét dolgot érdemes szem előtt tartani, amikor a stressz körül vizsgálódunk. Mik a kiváltó okai? Milyen gyakran jelenik meg? Meddig tart? Milyen intenzitású? Milyen hatása van életünkre? Hogyan küzdünk meg vele? Hogyan lehetünk még hatékonyabbak benne? Könyvemben (A stressz ára) körüljárom a stressz természetét, folyamatát és a vele való megküzdés lehetséges formáit. Ez utóbbival kapcsolatban a legfontosabb a rendszeresség. Legyen az sport, meditáció, mindfulness vagy futás, rendszeresen kell gyakorolni ahhoz, hogy rezilienciánk elérhető legyen számunkra minden helyzetben. Könyvem második kötetét ennek a témának szentelem.

Kérdés: "Hogyan küzdesz meg a stresszel?"

5-Segítés

Segítő kapcsolatok lélektana címmel érhető el az az 5 x 8 órás, akkreditált képzés a Képességfejlesztő Intézet Alapítvány szervezésében, amelynek könyvén jelenleg dolgozok. Az öt fejezet gyakorlatorientált módon, praktikus eszközöket ad olyan szakemberek kezébe, akik másokat szerződött szakmai kapcsolat keretében segítenek. Az első lépés a segítő kapcsolat természetét segít megérteni és a segítői gyakorlatot strukturált módon elemezni. A következő négy szakasz az akadémikus pszichológia nagy területei (általános lélektan, fejlődéslélektan, személyiségpszichológia és szociálpszichológia) mentén ad módszereket a segítő kezébe. Az eklektikus megközelítésben összeállított anyagot a gazdag szakirodalmi hivatkozáson felül a saját, többezer órás segítői szerepben összegyűjtött tapasztalatom fűzi egységessé.

Kérdés: "Neked most kik segítenek?"

6-Gyász

Egy családtag, közeli barát, munkatárs - de akár egy kis kedvenc - elvesztésével való megküzdés sokunk számára az élet legnagyobb kihívásai közé tartozik. A gyász igen fontos szerepet játszik abban, hogy érzéseinkkel megküzdjünk. Valamennyien eltérő módon reagálunk a veszteségre. Gyászunk is egyéni. Válás, költözés, egy kapcsolat megszűnése, munkahelyváltás, nyugdíjba vonulás, gyermekünk elköltözése, traumatikus események, bántalmazás, egy jövőbeli álom megsemmisülése is okozhat gyászt, amivel meg kell küzdenünk. Erre recept nincs. Vannak viszont alapelvek, amelyeket felhasználhatunk, amelyek erőforrásként szolgálhatnak minket a gyász ösvényén. Gyásszal kapcsolatos írásaim, képzéseim e témák köré szerveződnek.

Kérdés: "Hogyan gyászolsz?"

7-Valláspszichológia

Az Amerikai Pszichológiai Társaság 36. számú szekciója - a vallás és spiritualitás pszichológiája - szerint a valláspszichológia a pszichológia kutatási módszertanát alkalmazza a vallás és spiritualitás kiterjedt formáinak vizsgálatára és igyekszik elõmozdítani a kutatási eredmények integrálását a klinikai és más alkalmazott területeken folyó pszichológiai munkába; továbbá fontos céljának érzi, hogy konstruktív párbeszédet teremtsen meg a pszichológiai kutatás és gyakorlat valamit a vallásos nézõpontok között. A szabadsággal, halállal vagy az élet értelmével kapcsolatos kérdések elkerülhetetlenül a spiritualitás vizére sodorják az embert. Az egzisztenciális témákkal kapcsolatos foglalatosságok, beszélgetések az élet legmélyebb kérdéseit járják körül, elősegítve az egyén pszichológiai és spirituális fejlődését egyaránt. A témában írt könyvem négy főbb részre osztva vizsgálja meg a valláspszichológia kérdéseit.

Kérdés: "Mi a fő célja az életednek?"

8-Démonológia

A démonológia a démonokkal kapcsolatos hitek tanulmányozása. Démonokról, gonosz szellemekről szóló tan. A témával kapcsolatos írásaimban és kutatásaim során felhasználom a valláspszichológia, a parapszichológia, kulturális antropológia, összahasonlító teológia és vallástudomány módszertanát és merítek az olyan területekből is, mint a mitológia, irodalom, filozófia, teológia, művészetek, okkultizmus, régészet, zene vagy akár az építészet. Pszichológusként elsősorban az emberek hitei, hiedelmei, érzelemvilága, viselkedései, ezek mentális folyamataikra gyakorolt hatásai és a démonival kapcsolatos élményei, megélései állnak érdeklődésem középpontjában. A gazdag tudásanyagot rendszerezett, tematikus formában teszem elérhetővé könyv, előadás formájában. Igény esetén szakmai konzultáció keretében is elérhető vagyok magánéleti vagy szakmai (pl. rendőrségi, kriminológiai ügyekkel kapcsolatban, magatartási zavarok kérdéseiben), ami kapcsolódik az itt említett területekhez.

Kérdés:"Milyen hatással van rád e téma?"

Könyv

single book and cd
book image

Az idegennyelv tanulásának stratégiái

Rendelhető!
single book and cd
book image

A stressz ára

Rendelhető!
single book and cd
book image

Mi van, ha nincs igazam?

Olvass bele!

Blog

A 4A Modell

2016. 12. 16.

A világhírű Mayo Klinika szakemberei összeállítottak egy rendszert a stressz osztályozására és a vele való megküzdéshez. Ebben a bejegyzésben bemutatom a négy osztályt, azok sajátosságait és a tippeket, amelyek azonnal felhasználhatók a gyakorlatban.

Remény formula

2017. 08. 15.

Ebben a bejegyzésben a kétségbeesés és a remény állapotainak Viktor Frankl (logoterápia) által meghatározott formuláit mutatom be.

Szorongás, relaxáció

2019. 02. 19.

Mi a szorongás? Hogyan kezelhető relaxációs módszerekkel? Ebben a bejegyzésben erre keresem a választ.

Idézetek

“A Marie Claire magazin 1994-ben arról írt, hogy a stressz körömrágáshoz, ingerlékenységhez, a libidó elvesztéséhez, a családtól és barátoktól való visszahúzódáshoz, zabáláshoz vezethet. Később olyan komoly tünetek formájában jelentkezhet, mint a kiégés, depresszió, pánikrohamok, kimerültség, magas vérnyomás, bőrpanaszok, bélproblémák, álmatlanság, migrén, menstruációs vagy szexuális zavarok. Végül olyan potenciálisan halálos állapotokba torkollhat, mint például a rák vagy a szívbetegségek. Ez a több, mint húsz évvel ezelőtt összeállított lista jól szemlélteti a stresszel kapcsolatos általános vélekedéseinket, miszerint a stressznek ára van.”

quotes svg

A stressz ára

Polyánki Balázs (2016)

Idézetek

“A hopi kéz – a „gyógyító keze” vagy más néven a sámán keze - a hopi törzs számára „Igazi otthonuk” (True Home) megtalálását szimbolizálja. A végtelen tudatosság, kreativitás, gyógyulás és a védelem attribútuma. A történelem során a különféle kultúrák mindig rendelkeztek olyan emberekkel, akik másokat vezettek, gyógyítottak, segítettek. Papok, varázslók, mágusok, sámánok, titkok tudói, akiket az emberek azért kerestek fel, hogy segítséget kapjanak egy harmonikusabb élet kialakításához, ahhoz, hogy jobban otthon érezzék magukat az univerzumban. Ezek a segítők tudásukat különböző módokon szerezték meg.”

quotes svg

Segítő Kapcsolatok Lélektana

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“Lev Vigotszkij orosz pszichológus legközelebbi fejlődési zóna elmélete alapján azt mondhatjuk, hogy a segítő cselekedeteinek a segített képességeihez és szükségleteihez kell igazodniuk, hogy a nehézségeket elkerüljük a fejlesztésben. Az ilyen finoman hangolt támogatás teszi lehetővé, hogy a segített olyan cselekvéseket hajthasson végre az ő segítségével, amelyeket később önállóan is – segítés nélkül – képes lesz elvégezni. Az ilyen interakció nagy jelentőséggel bír mind egyedfejlődésünk, mind pedig a segítő kapcsolatok során. A zóna rés aközött, amit a gyerek vagy a segített önállóan véghez tud vinni, és aközött, amire a hozzáértőbbekkel való interakciók révén képes. A “legközelebbi” kifejezés arra utal, hogy a nyújtott segítség épphogy csak túlmegy a segített pillanatnyi képességein. A segített már meglévő képességeit kiegészítve, és azokra építve, nem pedig közvetlenül új viselkedéseket tanít.”

quotes svg

Segítő Kapcsolatok Lélektana

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“A vallásos élmények és hitek emberek millióinak életét befolyásolják azzal kapcsolatban, hogy kivel kössenek házasságot, hogyan neveljék gyerekeiket, kivel töltsék idejük jelentős részét és miképpen viselkedjenek az életben. Ritkán telik el úgy egy nap, hogy a vallás valamilyen formában ne jelenjen meg a tévében vagy az újságokban. Egyéni perspektívánktól függetlenül fel kell ismerjük, hogy a vallás mennyire jelen van és számít mai világunkban. Robert Wuthnow, amerikai szociológus szerint a társadalmunkban növekvő vallásos sokszínűség jelentős kulturális kihívások elé állíthat bennünket, sokszor a legváratlanabb helyzetekben is. 2013. nyarán Jack Phillips, denveri cukrászdatulajdonos visszautasította, hogy esküvői tortát készítsen annak a két férfinak, akik Massachusettsben kötöttek egymással házasságot. Phillips arra hivatkozott, hogy keresztény hitével ellenkezne mindez, ezért inkább más cukrászdákat ajánlott az ifjú pár számára. Hamarosan idézést kapott a colorado-i polgári jogok bizottságától. Törvényeik értelmében az üzlettulajdonos ilyen esetben akár 500 dollárral és egy év börtönnel is büntethető.”

quotes svg

Mi van, ha nincs igazam?

Polyánki Balázs (2015)

Idézetek

“Az Ausztrál Paranormális Társaság beszámolója szerint a 2020-as, pandémia miatti lezárások alatt jelentősen megnövekedtek azok az esetek, amelyekben az otthon ragadt melbourne-i lakosok otthonaikban szokatlan aktivitásokat figyeltek meg. Furcsa zajokat és hangokat hallottak, megmagyarázhatatlan jelenéseket láttak, és azt érezték, hogy figyelik őket. Volt, aki az ágya fölött lebegő fekete, ködszerű masszát látott. A társaság igazgatója, William Tabone, szerint a beérkező legtöbb kérdés ez volt: „Meg fogok őrülni?” Úgy véli, hogy az esetek között lehetnek paranormális aktivitások is, de a legtöbb esetért valószínűleg az izoláció miatt kialakult depresszív pszichológiai állapot felelős. Tabone azt is hozzá teszi, hogy a negatív érzések vonzzák a negatív energiákat és szellemeket. Munkájuk során – amelyet harminc éve végeznek - igyekeznek kizárni a „környezeti” és a „pszichológiai” faktorokat mielőtt kijelentik, hogy egy helyet szellemek kísértenek.”

quotes svg

Démonológia

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“„Ön jelenti a választ imáinkra, jöjjön gyorsan!” – mondták a telefonba a szülők. Gyermekük azon 26 iskolás egyike volt, akiket 1976 nyarán a kaliforniai Chowchilla nevű városkában elraboltak és élve eltemettek. A kagyló másik végén a San Franciscoi Egyetem pszichiátere, Dr Terr volt, aki az eset kapcsán a gyerekeket többször megvizsgálta. Bár az orvosok szerint valamennyien „jó formában” voltak közvetlenül azután, hogy többórás rabságukból kiszabadultak, négy hónappal később intenzív félelmek és rettenetes rémálmok jelentek meg náluk. Dr Terr a gyerekeket ismét megvizsgálta egy, majd négy évvel később. Valamennyiüknél egyöntetűen kimutathatók voltak a sokkoló esemény hatásai.”

quotes svg

Hagyd abba!

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“Frans Ilkka Mayra a finn Tampere Egyetem professzora szerint a démonok évezredek óta kulturális szókincsünk részét képezik és folyamatosan kihívás elé állítják előfeltevéseinket és teóriáinkat az emberi természetet illetően. Különféle démoni lények narratíváit találjuk meg történetileg és kulturálisan beágyazva a világ minden részén. A Ramayana szanszkrit eposz egy tízfejű démonkirályt ír le, akit úgy hívnak, hogy Ravana. A zoroasztrizmusban Ahriman, a hazug küzd démonjaival a jó létrehozója, Ahura Mazda ellen. A buddhista démonológiában a Gonosz neve Mára. De a folklór állati és emberi alakot öltő démonjai is világszerte leírják ezeket a sokszor dualisztikus (néha gonosz és néha jóságos lényeket). A világirodalom is bővelkedik a gonosz szellemek, démonok és ördögök leírásában, élő és halott emberekre gyakorolt hatásaik ecsetelésében. Dante Isteni színjátéka, Milton Elveszett paradicsoma, Goethe Fausztja, Thomas Mann Doktor Fausus-a, Dosztojevszkij műveiben a démoni valami belsőként, lélektaniként és nem természetfelettiként jelenik meg.”

quotes svg

Démonológia

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“Maslow megkülönbözteti a deficit-motivációt és a növekedési motivációt. Szerinte a legtöbb neurosis a biztonság, a valahová tartozás és identifikáció, a szoros szeretetteljes Kapcsolat, az elfogadás és presztizs iránti kielégületlen vágy következménye – más komplex determinánsok mellett. A szervezet deficit állapota feltöltést igényel, mégpedig a személyen kívül eső forrásból. Ebben különbözik egy másik, egészen eltérő típusú motivációtól – a növekedési motivációtól. Célja az önmegvalósítás, autonómia, önfejlődés. Nem egyensúlykeresés, homeosztázis vagy tenzió csökkentés az alapja. Motivációs státusz szempontjából az egészséges ember megfelelően kielégítette a biztonságra, valahová tartozásra, szeretetre, megbecsülésre és önértékelésre irányuló szükségleteit, így elsősorban az önmegvalósítás tendenciája motiválja.”

quotes svg

Segítő Kapcsolatok Lélektana

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“Egy harmadik megközelítés azt mondja, hogy az ember és a démon nem külön entitások, hanem a kettő egy, a démon része az embernek. Ennek ellenére a démon tőlünk függetlenül, rajtuk kívül is képes megjelenni. A démont azért idézi meg a személy e megközelítés szerint, hogy valami konstruktív feladatot adjon neki, amit értünk tehet, ahelyett, hogy megengednénk neki, hogy szabadon azt tegyen, amit akar. Ez az elképzelés sokak számára igen kényelmetlen lehet – hogy a démon része annak, akik vagyunk. A fő cél természetesen az, hogy megidézésükkel megismerjük azt, kiismerjük a természetét és kontrollunk alá vonjuk. Nem a gonosz világba hozása a cél, hanem pszichénk tudattalan és zabolátlan részének kontrollunk alá hozása. Így nem ő irányít bennünket, hanem mi irányítjuk őt. .”

quotes svg

Démonológia

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“A The Telegraph brit lap számára adott 2017-es interjújában Harry herceg elmondta, hogy édesanyja halála után közel két évtizedre „minden érzését kikapcsolta”. Miután élete „teljes káoszba” torkollott, felkeresett egy pszichológust. Kifejtette, hogy gyászával csupán 28 éves korára lett képes szembenézni, miután úgy érezte, hogy „mindjárt behúz egyet valakinek”. Elmondta, hogy édesanyjának elvesztése „olyan súlyos hatással” volt nyilvánosság előtt élt életére, hogy számos alkalommal úgy érezte, a „teljes idegösszeomlás szélére került".”

quotes svg

Hagyd abba!

Polyánki Balázs (2022)

Idézetek

“Számos pszichológus a vallást ún. „kognitív sémaként” írja le. A kognitív séma egy tudásterületre vonatkozó mentális modell, ami reprezentációk rendszeréből áll. Tapasztalati úton fejlődik ki az egyén környezettel való viszonyában. Különféle sémákkal rendelkezhetünk önmagunkkal, másokkal és a világgal kapcsolatban. Egy Istenről alkotott séma például magában foglalhatja isten fizikai természetére, akaratára vagy szándékaira vonatkozó feltételezéseinket. Sémáink újabb tapasztalataink és tudásunk szerint változhatnak, fejlődhetnek és rendbe szerveződhetnek. A vallás sémája így tartalmazhatja az Isten, a halál, a bűn, a jó, a gonosz, a túlvilág, sőt korábbi életeink sémáit is.”

quotes svg

Mi van, ha nincs igazam?

Polyánki Balázs (2015)